กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม พ.ศ.2561 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  
 

หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม พ.ศ.2561 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 11.47 น. โดย กองสวัสดิการสังคม

ผู้เข้าชม 43 ท่าน