กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เที่ยวตามฝัน ครั้งหนึ่งในชีวิต  
 

       ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กองกิจการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและภาคประชาสังคมขอความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม เที่ยวตามฝัน ครั้งหนึ่งในชีวิต ให้แก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการท่องเที่ยวและใช้กิจกรรมท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่คนไทยที่มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน และเป็นการมอบโอกาสให้คนไทย กลุ่มทำความดีเพื่อสังคม กลุ่ทเด็กด้อยโอกาส และเป้ฯผุ้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้เดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวในฝัน
       ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม จึงขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว หากท่านสนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.เที่ยวตามฝัน.com ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2562
       จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ธ.ค. 2561 เวลา 16.04 น. โดย กองสวัสดิการสังคม

ผู้เข้าชม 36 ท่าน