กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
     


 
สรุปสาระสำคัญรายวิชา การประเมินผลและสร้างตัวชี้วัดในการทำงาน [ 9 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 93  
 
เรื่อง รายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร นักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 61/1 [ 9 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 551  
 
  (1)