กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
     


 
รายละเอียดประมาณการงบประมาณรายจ่ายทั่วไป2 [ 19 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 42  
 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป [ 19 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 44  
 
รายงานประมาณการรายรับ [ 19 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานประมาณการรายจ่าย1 [ 19 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 36  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย1 [ 19 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 50  
 
คำแถลงงบประมาณปี 61 [ 19 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ 2561 [ 19 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 47  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 30 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 135  
 
  (1)     2