กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
 
คำสั่ง ที่ 334/2561 เรื่อง มอบหมายงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 มิ.ย. 2561 เวลา 10.32 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 410 ท่าน