กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
 
เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ก.ย. 2561 เวลา 16.13 น. โดย ณัฐรัตน์@naxsolution.com

ผู้เข้าชม 14 ท่าน