ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.น้ำรึม จ.ตาก ค่ะ **ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม**
 
 
 
 
  สถานที่ติดต่อ : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม
    หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
    โทรศัพท์:055-892-615
    โทรสาร:055-892-615
 
การขอใช้สถานที่
การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
การขอจดทะเบียนพาณิชย์/เปลี่ยนแปลงรายการ/เลิกประกอบการ
การขอรับการสนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
แบบคำร้องทั่วไป
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2557
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ : 055-892-615
จำนวนผู้เข้าชม 1,519,790 เริ่มนับ 16 มิ.ย. 2557
จัดทำโดย : NAXsolution.com