กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
 
 
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557
 

                    

เขียนโดย   คุณ รองปลัดฯ

วันที่ 13 มิ.ย. 2557 เวลา 14.03 น. [ IP : 110.77.157.246 ]  
 
 

                              

เขียนโดย   คุณ รองปลัดฯ

วันที่ 13 มิ.ย. 2557 เวลา 14.03 น. [ IP : 110.77.157.246 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)