กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
 
ขอความรู้เกี่ยวกับชุมชนค่ะ (ใช้ในการเรียน)
 

                 อยากทราบเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน แล้วก็แนวทางการแก้ปัญหาค่ะ  

เขียนโดย   คุณ น.ส.หทัยรัตน์ ทิมทอง

วันที่ 23 พ.ย. 2557 เวลา 18.56 น. [ IP : 182.53.128.111 ]  
 

ถ้าน้องพอมีเวลา อยากให้เข้ามาหาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนของ อบต. เพื่อสอบถามข้อมูล หรือหากจะเจาะเรื่องของ ศก. ก็น่าจะต้องใช้ฐานข้อมูลเรื่อง จปฐ.ได้ * * * กทางหนึ่ง ซึ่งน่าจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับส่วนสวัสดิการสังคมครับ                              

เขียนโดย   คุณ รองปลัดฯ

วันที่ 26 พ.ย. 2557 เวลา 12.35 น. [ IP : 110.77.157.237 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)