กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
 
สอบถามเบี้ยผู้สูงอายุ
 

เบี้ยผู้สูงอายุ เดือนนี้เข้าวันที่เท่าไหร่ค่ะ

เขียนโดย   คุณ คนชรา

วันที่ 4 ก.พ. 2559 เวลา 13.46 น. [ IP : 27.55.90.38 ]  
 

เข้าวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ค่ะ  
ซึ่งปกติจะโอนเข้าให้ไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือนนะคะ
ถ้าเกินกำหนดไปแล้วยังไม่ได้รับเงินให้สอบถามได้ที่กองสวัสดิการสังคม 055892615 ค่ะ                            

เขียนโดย   คุณ กองสวัสดิการสังคม อบต.น้ำรึม

วันที่ 9 ก.พ. 2559 เวลา 13.58 น. [ IP : 182.53.20.17 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)