กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
 
 
เผาขยะ...ผิดกฎหมาย แต่ก็ยังทำ จะแก้ไขอย่างไร (มีรูป)
 

ขออนุญาตร้องเรียนความเดือนร้อนครับ
มีภาพประกอบตามรูป เห็นตำแหน่งชัดเจนสำหรับผู้ที่กระทำผิด
และเผาเป็นประจำ  ก่อเกิดมลภาวะทางอากาศ และไฟไหม้มาแล้ว
ทำไมถึงไม่มีจิตสาธารณะเลย....
-------------------------------------------------------------
เผาขยะผิดพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535

มาตรา 25 เหตุรำคาญ คือ การกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อม หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

มาตรา 80 ผู้ดำเนินกิจการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับ * * * กไม่เกินวันละ 5,000บาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง

เผาขยะผิดประมวลกฏหมายอาญา

มาตรา 220 ผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใด ๆ แม้เป็นของตัวเองจนน่าเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่น หรือ ทรัพย์ของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 14,000 บาท

เขียนโดย   คุณ ประชาชนผู้เดือดร้อน

วันที่ 2 ส.ค. 2559 เวลา 18.19 น. [ IP : 223.207.249.146 ]  
 

  เรียน คุณ ประชาชนผู้เดือดร้อน
       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับทราบเรื่องร้องเรียนแล้ว และขอความกรุณา ระบุสถานที่ ที่แน่ชัด เพื่อให้ง่ายต่อการออกตรวจ ให้คำแนะนำ  และดำเนินการ ในขั้นตอนต่อไป                                                        

เขียนโดย   คุณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.น้ำรึม

วันที่ 10 ส.ค. 2559 เวลา 14.34 น. [ IP : 1.179.198.77 ]  
 
 

อยู่ใกล้กับหมู่บ้านโอฬาร หรือบ้านมั่นคง โดยให้สังเกตตำแหน่งเสาโทรศัพท์

ตำแหน่งบ้านที่เผา..... อยู่ละแวกแถวครัวกำไล                              

หรือดูภาพที่แนบมา...จะรู้ตำแหน่งได้ชัดเจนมากขึ้น....

ขอบคุณมากครับ


เขียนโดย   คุณ ประชาชนผู้เดือดร้อน

วันที่ 10 ส.ค. 2559 เวลา 15.52 น. [ IP : 223.207.251.236 ]  
 
 

ขอส่งภาพแบบ real time มาให้ดูครับ

เป็นการเผาล่าสุด 10 สค. / 16:20                              

เขียนโดย   คุณ ประชาชนผู้เดือดร้อน

วันที่ 10 ส.ค. 2559 เวลา 16.26 น. [ IP : 223.207.251.236 ]  
 

วันนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะเข้าไปดำเนินการตรวจสอบ ให้ค่ะ              

เขียนโดย   คุณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 11 ส.ค. 2559 เวลา 10.03 น. [ IP : 182.53.2.185 ]  
 

เรียน ประชาชนผู้ร้องเรียน
         กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนดังกล่าว เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ปรากฏว่าบริเวณดังกล่าวมีการเผาขยะและเผาถ่านจริง โดยได้พบกับผู้กระทำการเผา เบื้องต้นจึงได้ให้คำแนะนำให้หยุดกระทำการเผาใดๆ ทั้งสิ้นเพราะเข้าข่ายการกระทำผิดตาม พรบ. สาธารณสุขฯ พ.ศ. 2535 อันก่อให้เกิดเหตุรำคาญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นที่เรียนร้อยแล้ว หากท่านพบเห็นการกระทำดังกล่าว * * * กได้โปรดแจ้งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต่อไป
                              

เขียนโดย   คุณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 11 ส.ค. 2559 เวลา 13.47 น. [ IP : 182.53.2.185 ]  
 

รับทราบตามนั้น...
โดยทางผมและเพื่อนบ้านจะคอยติดตามผลต่อไป...

ขอขอบคุณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ช่วยบรรเทาทุกข์ของประชาชนอย่างแท้จริง
เขียนโดย   คุณ ประชาชนชาวน้ำรึม

วันที่ 11 ส.ค. 2559 เวลา 14.00 น. [ IP : 223.207.249.33 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)