กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
 
น้ำท่วมชุมชนข้างอบต.
 

ในช่วงฤดูฝนบริเวณพื้นที่โดยรอบน้ำจะท่วมขัง  เนื่องด้วยการสร้างบ้านเรือนในถนนสายกลางไม่ได้วางท่อระบายน้ำ กลับถมดินและขวางทางน้ำไหล   * * * กประเด็นหนึ่งคือท้ายชุมชนได้น้ำแบ็คโฮว์ขนาดเล็กทำคันดินกั้นน้ำไว้ ไม่รับน้ำที่ไหลจากเหนือนสู่ใต้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์  มาตรา 1340 เจ้าของที่ดินจำต้องรับน้ำซึ่งไหลเพราะระบายจากที่ดินสูงมาในที่ดิน ของตน ถ้าก่อนที่ระบายนั้นน้ำได้ไหลเข้ามาในที่ดินของตนตามธรรมดาอยู่แล้ว

จึงขอฝากแนวทางแก้ไขให้ทำทางระบายน้ำตลอดแนวถนนชุมชน หรือ * * * กประเด็นหนึ่ง ขุดถนนเพื่อวางท่อระบายน้ำไปสู่ที่แหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อบรรเทาอาการน้ำท่วมขัง   * * * กทั้งยังเป็นทางระบายน้ำเดิมก่อนมีการปลูกสร้างบ้านเรือนใหม่ซึ่งได้ปิดกั้นทางน้ำทำให้บ้านร้านจำนวนหนึ่ง ได้รับความเดือนร้อน ขณะนี้ถนนเข้าซอยน้ำท่วมขังเพราะน้ำไม่สามารถระบายน้ำได้เหมือนเช่นก่อนเคย ซึ่งเมื่อปี พ.ศ.2557 จนถึงปัจจุบันไม่มีเหตุการแบบนี้ขึ้นเลย

                    

เขียนโดย   คุณ ประชาชน

วันที่ 13 พ.ย. 2559 เวลา 19.39 น. [ IP : 182.52.201.210 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)