กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วาตภัย)  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม ได้ดำเนินการมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย(วาตภัย) แก่ราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 พ.ค. 2561 เวลา 15.59 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 169 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย