กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมและเผยแพร่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา ประจำปีงบประมาณ2561  
 

ด้วยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ วัดคลองสัก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิก อบต.น้ำรึม เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลน้ำรึม ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำรึม ประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำรึม หน่วยงานราชการในพื้นที่ ภายในโครงการมีการจัดกิจกรรมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ฟังธรรม นั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรม เวียนเทียน

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 พ.ค. 2561 เวลา 11.34 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 148 ท่าน