กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
 
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ในพื้นที่ตำบลน้ำรึม  
 

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 กองสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความดือดร้อนเบื้องต้น จำนวน 3 ราย ในพื้นที่ตำบลน้ำรึม

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 08.42 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 109 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย