กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึมให้การสนับสนุนใช้สถานที่ในการจัดประชุม  
 

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)จังหวัดตาก ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ตาก จำกัด(ส.ก.ต.) ได้จัดประชุมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพจังหวัดตาก และมอบทะเบียนฟาร์มโคเนื้อให้กับเกษตรกร เพื่อส่งเสริมความรู้และสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์โคเนื้อ (โคพันธุ์ตาก) ของเกษตรกร เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรของจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 13.01 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 141 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย