กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
 
อบต.น้ำรึม รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561  
 

อบต.น้ำรึม โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561
ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 4 - 12 มิถุนายน 2561
เพื่อให้พื้นที่ตำบลน้ำรึมปลอดจากโรคติดต่อ
ลดอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก
ด้วยวิธีพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัยในพื้นที่เสี่ยง
ใส่สารเคมีทรายอะเบทในน้ำที่เป็นแหล่ง
เพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ดำเนินการทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลน้ำรึม

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 15.39 น. โดย กองสาธารณสุขฯ

ผู้เข้าชม 158 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย