กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
 
ประกาศ เรื่อง การออกสำรวจทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ประจำปีพ.ศ.2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ธ.ค. 2561 เวลา 11.45 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 69 ท่าน