กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
 
การคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2562  
 

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม โดยศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลน้ำรึม ได้ดำเนินการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ระดับตำบล ประจำปี 2562 ผลการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับตำบล
ได้แก่ ครอบครัวนางมลิวัลย์ โนจิตร หมู่ที่ 4 และผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ได้แก่ นางชนาพร ขวัญแก้ว หมู่ที่ 10 เพื่อเป็นตัวแทนในการคัดเลือกระดับจังหวัดต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ธ.ค. 2561 เวลา 13.26 น. โดย กองสวัสดิการสังคม

ผู้เข้าชม 107 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย