กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เที่ยวตามฝัน ครั้งหนึ่งในชีวิต  
 

       ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กองกิจการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและภาคประชาสังคมขอความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม เที่ยวตามฝัน ครั้งหนึ่งในชีวิต ให้แก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการท่องเที่ยวและใช้กิจกรรมท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่คนไทยที่มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน และเป็นการมอบโอกาสให้คนไทย กลุ่มทำความดีเพื่อสังคม กลุ่ทเด็กด้อยโอกาส และเป้ฯผุ้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้เดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวในฝัน
       ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม จึงขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว หากท่านสนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.เที่ยวตามฝัน.com ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2562
       จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ธ.ค. 2561 เวลา 16.04 น. โดย กองสวัสดิการสังคม

ผู้เข้าชม 98 ท่าน