กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
 
โครงการอบรมทักษะอาชีพการจักสานไม้ไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2562  
 

ศูนย์บริการคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม ได้จัดโครงการอบรมทักษะอาชีพการจักสานไม้ไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2562
ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 มี.ค. 2562 เวลา 14.57 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 40 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย