กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวสรรหาบุคลากร ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง    31 ส.ค. 2559 508
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้   26 ส.ค. 2559 353
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   26 ส.ค. 2559 395
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล   19 ส.ค. 2559 422
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม   8 ส.ค. 2559 467
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ2559 จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา   23 มี.ค. 2559 399
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง(นักบริหารงานช่าง6) และหัวหน้าฝ่ายการเงิน (นักบริหารงานการเงิน6)   27 พ.ย. 2558 314
ข่าวสรรหาบุคลากร   รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง 6)   16 ต.ค. 2558 196
ข่าวสรรหาบุคลากร   รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน (นักบริหารงานการคลัง 6)   16 ต.ค. 2558 192
ข่าวสรรหาบุคลากร   รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2558   18 ต.ค. 2557 702
  (1)     2