กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
  หมวดข่าว :โอนย้าย/รับสมัคร พนักงาน ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง    31 ส.ค. 2559 471
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้   26 ส.ค. 2559 317
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   26 ส.ค. 2559 357
โอนย้าย/รับสมัคร   ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล   19 ส.ค. 2559 379
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม   8 ส.ค. 2559 461
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ2559 จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา   23 มี.ค. 2559 394
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง(นักบริหารงานช่าง6) และหัวหน้าฝ่ายการเงิน (นักบริหารงานการเงิน6)   27 พ.ย. 2558 299
โอนย้าย/รับสมัคร   รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง 6)   16 ต.ค. 2558 178
โอนย้าย/รับสมัคร   รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน (นักบริหารงานการคลัง 6)   16 ต.ค. 2558 175
โอนย้าย/รับสมัคร   รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2558   18 ต.ค. 2557 693
  (1)     2