กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
     


 
เรื่อง รายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร นักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 61/1 [ 25 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 142  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 [ 24 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 117  
 
  (1)