กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
     


 
คำสั่ง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบภายในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม [ 11 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
คำสั่ง มอบหมายงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม [ 11 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
หลักราชการ [ 9 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [ 11 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 131  
 
คำสั่ง ที่ 334/2561 เรื่อง มอบหมายงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม [ 7 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 671  
 
แบบใบลา [ 3 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 273  
 
แบบคำขอแลกเปลี่ยนเวรยามอยู่รักษาสถานที่ราชการ [ 3 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 124  
 
การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่1)พ.ศ.2561 [ 19 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 111  
 
  (1)     2      3