กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
     


 
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [ 11 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 95  
 
คำสั่ง ที่ 334/2561 เรื่อง มอบหมายงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม [ 7 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 579  
 
แบบใบลา [ 3 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 206  
 
แบบคำขอแลกเปลี่ยนเวรยามอยู่รักษาสถานที่ราชการ [ 3 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 105  
 
การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่1)พ.ศ.2561 [ 19 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 84  
 
คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน [ 19 เม.ย. 2560 ]  อ่าน : 391  
 
แจ้งคำสั่งมอบหมายงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม ที่ 84/2560 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 [ 27 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 1290  
 
ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 (พนักงานจ้างภารกิจ และ ทั่วไป) [ 21 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 105394  
 
  (1)     2      3