กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
     


 
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 20 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 88  
 
รายละเอียดประมาณการงบประมาณรายจ่ายทั่วไป2 [ 19 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 90  
 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป [ 19 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 90  
 
รายงานประมาณการรายรับ [ 19 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 77  
 
รายงานประมาณการรายจ่าย1 [ 19 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 77  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย1 [ 19 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 97  
 
คำแถลงงบประมาณปี 61 [ 19 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 71  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ 2561 [ 19 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 110  
 
  (1)     2